fbpx

Mô hình quảng cáo theo dạng Phễu mà AI đang áp dụng

Như một chuyên gia quảng cáo Digital khi bắt đầu một chiến dịch quảng cáo, cần xác định rõ mục tiêu đạt được của bạn đối với Google/Facebook.

Khi khởi tạo “Chiến dịch” điều mà nền tảng cần làm rõ là Mục tiêu cụ thể là gì ? kết quả kỳ vọng ví dụ như:  

Facebook: Tương tác, gửi tin nhắn hay chuyển đổi, mua hàng,…

Google: Thương hiệu, Lượt truy cập, hay Doanh thu,…

Sau khi làm rõ mục tiêu thì việc thiết lập là lựa chọn Đối tượng hiển thị như :

  • Địa lý
  • Giới tính
  • Độ tuổi
  • Thiết bị sử dụng
  • Những sở thích hay hành vi khác

Cuối cùng là thiết lập mẫu quảng cáo A/B testing để AI Google/Facebook tối ưu.

1. HaraAds sẽ lựa chọn Mục tiêu thế nào

Đối với HaraAds, nền tảng AI dựa trên một mục tiêu duy nhất là mang lại Đơn hàng trên website cho bạn.

Điều đó làm cho mục tiêu AI trong quảng cáo là đơn hàng nên mục tiêu chủ yếu mà AI xây dựng là “Tăng lượt chuyển đổi” trên website cũng như “Tăng lượt truy cập” người mua sắm trên website.

Với mục tiêu này, AI của HaraAds sẽ thực hiện các hoạt động gắn mã theo dõi Gtag – Google và Pixel – Facebook

  • Theo dõi luồng người dùng trên toàn trang từ Trang chủ -> Nhóm Sản phẩm -> Xem sản phẩm -> Thêm giỏ hàng -> Mua hàng
  • Tạo đối tượng theo từng giai đoạn của khách hàng truy cập vào website.

Điều này sẽ giúp cho Google và Facebook hiểu rõ khách hàng của bạn, hành vi của họ và đo lường hiệu quả quảng cáo mang lại cho bạn.

Hoạt động quảng cáo của HaraAds dựa trên phân tích hành vi của người dùng mua hàng trên website qua đó xây dựng một hệ thống quảng cáo hướng tới tối ưu cho việc bán hàng.

Như một Chuyên gia quảng cáo Digital, việc phân tích đó sẽ chia Khách hàng truy cập mua hàng thành 3 giai đoạn, với mỗi giai đoạn sẽ là một đối tượng đem lại ROI khác nhau.

2. AI sẽ tạo đối tượng như thế nào ?

AI sẽ chia nhóm khách hàng theo phễu bán hàng gồm Đầu phễu, giữa phễu và cuối phễu

Đầu phễu:Những người truy cập website, xem sản phẩm – Đây là những người đã quan tâm nhưng chưa quyết định mua hàng

Giữa phễu:Những người truy cập website, xem nhiều trang sản phẩm khác nhau, có sự quan tâm, thêm vào giỏ hàng nhưng chưa mua hàng

Cuối phễu:Đây là nhóm khách hàng mua hàng, những người này đã mua sản phẩm và lựa chọn sản phẩm.

Bằng cách kết nối giữa các dữ liệu khác nhau bằng hệ thống theo dõi, HaraAds phân tích ra nhóm khách hàng mua hàng này có thông tin thế nào và tự động kết nối đế Audience (Đối tượng) Facebook và Google để giúp hệ thống này hiểu về người mua hàng của website.

3. Cách AI nhắm đối tượng mục tiêu và phân bổ ngân sách

AI bắt đầu hoạt động quảng cáo trên 3 đối tượng này. Khởi đầu, các hoạt động quảng cáo sẽ xoay quanh việc tăng lượng truy cập Đầu phễu, để hiểu về người mua hàng và tăng lượt tương tác website để dẫn tới mua hàng. Điều này có thể làm cho giai đoạn đầu các chỉ số ROI có thể thấp. Nhưng về lâu dài, khi lượng khác hàng truy cập nhiều, AI bắt đầu sẽ giảm ngân sách cho đối tượng đầu phễu mà tập trung nhiều vào đối tượng giữa phễu và cuối phễu.
Bằng cách liên tục thay đổi phân phối ngân sách theo đối tượng thông minh để tối ưu chuyển đổi cuối phễu giúp ra đơn hàng,  

Chiến dịch đầu phễu có xu hướng có CPL cao hơn (Cost per lead hay chi phí trên một người quan tâm đến nhãn hàng của bạn). Đây là chi tiết của một cuộc nghiên cứu nơi chúng tôi đang thực hiện để xác định phân khúc đúng đối tượng phù hợp với bộ sản phẩm bạn kinh doanh.

Chiến dịch giữa phễu và cuối phễu sẽ trông giống như chiến dịch rất hiệu quả của bạn vì có chi phí CPL thấp hơn. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải giữ cho các chiến dịch đầu phễu chạy để có được nhiều người mua sắm vào website. Khi những người mua sắm được xây dựng ngày càng nhiều, ngân sách sẽ tự động được phân bổ cho chiến dịch giữa phễu, cuối phễu và sẽ giảm vào các chiến dịch đầu phễu ( Thường phải mất từ 1 đến 3 tháng tùy thuộc data khách hàng truy cập website bạn).

Nếu bạn cần phải mở rộng quy mô doanh nghiệp và lựa chọn tăng ngân sách hàng ngày, ngân sách phần lớn sẽ được phân bổ cho Đầu phễu và chu kỳ sẽ lặp lại.

4. Một vòng đời Marketing điển hình sẽ thế nào ?

Trong giai đoạn đầu, các người mua hàng đang được xây dựng, ROI sẽ thấp và các chiến dịch đầu phễu sẽ được dành phần lớn ngân sách tiếp thị của bạn. Như Đối tượng nhắm mục tiêu đúng được xây dựng, chi tiêu sẽ được chuyển sang các chiến dịch Giữa và cuối phễu, và ROI sẽ thấy một tín hiệu tích cực. Thông thường, các nhà tiếp thị sẽ tăng ngân sách, trong trường hợp này, điều này dẫn đến một giai đoạn xây dựng người mua hàng, do đó ROI sẽ thấp một chút.  Chu kỳ này sẽ lặp lại như trang web phát triển người mua hàng của mình.

Về bản chất, cả ba loại chiến dịch đóng một vai trò quan trọng trong việc xây dựng chuyển đổi trên một trang web và quan trọng nó giữ tất cả quá trình luôn vận hành.  

Tóm lại, AI HaraAds sẽ thực hiện một mô hình Quảng cáo Performance cho chuyển đổi bán hàng trên website với mục tiêu đem lại doanh thu cho bạn, một chu kỳ liên tục từ tạo traffic đầu phễu theo dõi chuyển đổi sang cuối phễu và thúc đẩy chuyển đổi này giúp bạn tăng trưởng doanh thu. Một mô hình chuẩn như việc mà một chuyên gia Marketing Chuyên nghiệp thực hiện cho bạn