fbpx

Quy định chung về sử dụng dịch vụ

I. Quy định chung về dịch vụ thiết kế website

Điều 1: Quy định sử dụng

Là các quy định liên quan đến việc sử dụng dịch vụ trên Future Horizon Company (FHC). Người sử dụng khi đăng ký phải tuân thủ những quy định này.

Điều 2: Thay đổi quy định

Chúng tôi có thể thay đổi quy định cho phù hợp với chính sách của công ty. Khi có thay đổi, chúng tôi sẽ đăng tải một phiên bản sửa đổi trên FHC, và phiên bản sửa đổi sẽ có hiệu lực tại thời điểm được đăng. Sau khi quy định thay đổi, nếu thành viên sử dụng FHC, chúng tôi coi thành viên đã chấp nhận tất cả các quy định mới.

Điều 3: Quản lý thông tin

FHC sẽ không chịu trách nhiệm và không bảo đảm về tính chính xác của những thông tin từ website của người dùng sau khi đã bàn giao các thông số quản trị dịch vụ cho người dùng. DHC không chịu trách nhiệm pháp lý và bồi thường cho người dùng và bên thứ ba đối với các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, vô ý, đặc biệt, vô hình, các thiệt hại về lợi nhuận, doanh thu, uy tín phát sinh từ việc sử dụng sản phẩm, dịch vụ của FHC.

Điều 4: Quản lý tài khoản quản trị

Người dùng phải giữ một cách an toàn các thông tin nhận biết, mật khẩu hay những thông tin, mặt khác liên quan đến tài khoản của mình và lập tức thông báo cho fHC khi phát hiện các hình thức truy cập trái phép bằng tài khoản của mình hoặc các sơ hở về bảo mật, bao gồm việc mất mát, đánh cắp hoặc để lộ các thông tin về mật khẩu và các thông tin bảo mật khác.

Điều 5: Sử dụng email

Người dùng phải tự chịu trách nhiệm về nội dung các email được gửi đi từ hộp thư trong tài khoản của mình.

Điều 6: Giải quyết tranh chấp, luật áp dụng

Trong trường hợp xảy ra tranh chấp giữa người sử dụng và FHC trong quá trình sử dụng, hai bên sẽ cố gắng đàm phán và giải quyết với tinh thần hữu nghị. Nếu không thể giải quyết bằng đàm phán, tranh chấp sẽ được đưa ra toà án kinh tế để giải quyết. Luật áp dụng cho các tranh chấp này sẽ theo luật pháp hiện hành của Việt Nam.

II. Chính sách thay đổi dịch vụ – nâng cấp thiết kế website

Khách hàng không có quyền thay đổi các dịch vụ thiết kế website đã được thống nhất và ký kết trong hợp đồng. Nếu khách hàng muốn chỉnh sửa hoặc bổ sung thông tin hoặc cấu trúc của trang web, khách hàng sẽ phải đồng ý với FHC và tạo một bản bổ sung hợp đồng hoặc ký kết hợp đồng mới. Chi phí phát sinh từ việc thay đổi giao diện trang web sẽ được thông báo cho khách hàng bởi FHC sau khi xác nhận mức độ chỉnh sửa trang web.

Với khách hàng đã sử dụng dịch vụ tại FHC, khi nâng cấp hoặc thay đổi giao diện, FHC sẽ cung cấp giảm giá 20% trên tổng giá trị của hợp đồng.

III. Tạm ngưng cung cấp dịch vụ:

FHC có thẩm quyền chấm dứt cung cấp dịch vụ mà không hoàn trả bất kỳ chi phí nào trong các trường hợp sau đây:

• Người dùng sử dụng trang web cho bất kỳ mục đích hoặc hình thức nào vi phạm pháp luật Việt Nam, đặc biệt là về các vấn đề liên quan đến bản quyền phần mềm, ca khúc…

• Người dùng gửi, tạo liên kết hoặc trung chuyển cho các dữ liệu vi phạm pháp luật, đe dọa, lừa đảo, thù hằn, xuyên tạc, phỉ báng, khiêu dâm, xúc phạm hoặc các hình thức bị pháp luật Việt Nam cấm dưới bất kỳ hình thức nào.

• Người dùng lưu trữ hoặc phổ biến các dữ liệu cấu thành hoặc khuyến khích các hành vi phạm tội, hoặc các dữ liệu vi phạm luật sở hữu trí tuệ, quyền thiết kế, nhãn hiệu, bản quyền hoặc bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền hạn của bất kỳ cá nhân nào.

• Người dùng sử dụng trang web để phá hoại một trang web khác.

• Người dùng sử dụng các chương trình có khả năng làm tắc nghẽn hoặc đình trệ hệ thống, như gây cạn kiệt tài nguyên hệ thống, làm quá tải bộ vi xử lý và bộ nhớ.

• Người dùng sử dụng trang web hoặc tài khoản của mình để xâm nhập trái phép vào trang web khác hoặc gây ảnh hưởng đến khách hàng khác của FHC.

• Người dùng không thanh toán các chi phí đúng hạn