fbpx

LOGO – INTERLINK JSC

Quy trình thiết kế Logo tại Future Horizon

BƯỚC 1: CÂU CHUYỆN THƯƠNG HIỆU

FHC tìm hiểu về Câu Chuyện của Quý khách hàng, bản sắc, văn hoá và những kế thừa qua từng giai đoạn phát triển của doanh nghiệp.

BƯỚC 2: BỘ NHẬN DIỆN CƠ BẢN

FHC đưa ra bộ nhận diện cơ bản của LOGO:

  • Màu sắc chủ đạo/Màu sắc tương phản (Sáng tối/Độ Tương phản/Bù trừ màu sắc)
  • Biểu tượng/Biểu trưng liên quan đến ngành nghề, dịch vụ,… của đối tác
  • Headline/Tagline: Khẩu hiệu, slogan,… thể hiện tinh thần, cảm hứng. Thể hiện TẦM NHÌN/SỨ MỆNH/GIÁ TRỊ CỐT LÕI của quý đối tác
BƯỚC 3: CÁC BẢN PHÁC THẢO ĐỂ QUÝ KHÁCH LỰA CHỌN
BƯỚC 4: THIẾT KẾ LOGO THEO PHÁC THẢO ĐÃ CHỌN

FHC thiết kế và hoàn thiện Logo theo mẫu phác thảo quý đối tác đã lựa chọn.

  • Tại FHC, chúng tôi hiểu rõ giá trị của CÂU CHUYỆN THƯƠNG HIỆU, chính vì vậy, mỗi sản phẩm tại FHC đều mang một ý nghĩa riêng và đặc biệt quan trọng với quý đối tác.
BƯỚC 5: BÀN GIAO SẢN PHẨM TRỌN GÓI

FHC bàn giao toàn bộ tài nguyên thiết kế cho quý khách hàng, các bộ chuẩn hoá Logo:

 • Ý Nghĩa Logo: Mô tả bằng lời văn – Giúp quý đối tác có thể truyền đạt tinh thần bản thiết kế của FHC.
 • Bộ mã màu dùng trong thiết kế Logo
 • Các file tài nguyên, quý đối tác có thể sử dụng cho những mục đích sử dụng riêng tại doanh nghiệp: File AI, File PTS.