fbpx

Apple: Chính sách quyền riêng tư và bảo vệ người dùng của Apple

Bài viết bao gồm toàn bộ nội dung về quyền riêng tư, cập nhật vào ngày 14/12/2020.


Chính sách quyền riêng tư của Apple mô tả cách Apple thu thập, sử dụng và chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn.

Bên cạnh Chính sách quyền riêng tư này, chúng tôi cũng kèm theo thông tin về quyền riêng tư và dữ liệu trong các sản phẩm của chúng tôi và một số tính năng yêu cầu dùng thông tin cá nhân của bạn. Thông tin cụ thể về sản phẩm được kèm theo trong Biểu tượng Dữ liệu & Quyền riêng tư của chúng tôi.

Bạn có thể xem xét thông tin cụ thể về sản phẩm trước khi bật các tính năng đó. Bạn cũng có thể xem thông tin này bất kỳ lúc nào, trong Cài đặt liên quan đến các tính năng đó và/hoặc trực tuyến tại đây.

Dữ liệu cá nhân tại Apple là gì?

Tại Apple, chúng tôi tin tưởng mạnh mẽ vào các quyền cơ bản về quyền riêng tư — và các quyền cơ bản đó không khác biệt cho dù bạn đang sống ở đâu trên thế giới. Đó là lý do tại sao chúng tôi coi bất kỳ dữ liệu nào liên quan đến một cá nhân được xác định hoặc nhận dạng được hoặc được Apple liên kết hoặc liên kết với họ là “dữ liệu cá nhân”, bất kể cá nhân đó sống ở đâu.

Điều này có nghĩa là dữ liệu trực tiếp nhận dạng được bạn — chẳng hạn như tên của bạn — là dữ liệu cá nhân và cả dữ liệu không trực tiếp nhận dạng được bạn, nhưng có thể được sử dụng hợp lý để nhận dạng bạn — chẳng hạn như số sê-ri của thiết bị — cũng là dữ liệu cá nhân.

Chính sách Bảo mật này bao gồm cách Apple hoặc một công ty liên kết với Apple xử lý dữ liệu cá nhân, cho dù bạn tương tác với chúng tôi trên trang web của chúng tôi, thông qua các ứng dụng của Apple (chẳng hạn như Apple Music hay Wallet) hoặc trực tiếp (bao gồm qua điện thoại hoặc khi bạn đến các cửa hàng bán lẻ của chúng tôi). Apple cũng có thể liên kết với các bên thứ ba trên các dịch vụ của chúng tôi hoặc cho phép tải xuống các ứng dụng của bên thứ ba trên App Store. Chính sách quyền riêng tư của Apple không áp dụng cho cách các bên thứ ba xác định dữ liệu cá nhân hoặc cách họ sử dụng dữ liệu đó. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc chính sách quyền riêng tư của họ và hiểu rõ các quyền riêng tư của bạn trước khi tương tác với họ. 

Quyền riêng tư của bạn tại Apple

Tại Apple, chúng tôi tôn trọng khả năng hiểu rõ, truy cập, sửa, chuyển, hạn chế xử lý và xóa dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi đã cung cấp các quyền này cho cơ sở khách hàng toàn cầu của mình và nếu bạn chọn thực hiện các quyền riêng tư này, bạn có quyền không bị đối xử theo cách phân biệt đối xử cũng như nhận được mức độ dịch vụ không thấp hơn từ Apple. Apple không bán dữ liệu của bạn, kể cả khi hành động “bán” được xác định ở Nevada và California. 

Để thực hiện các quyền và lựa chọn về quyền riêng tư của bạn, hãy truy cập Cổng thông tin quyền riêng tư của Apple tại privacy.apple.com/vn đối với Apple hoặc shazam.com/privacy/vn đối với Shazam. Để giúp bảo vệ tính bảo mật cho dữ liệu cá nhân của bạn, bạn phải đăng nhập vào tài khoản của mình và danh tính của bạn sẽ được xác minh. Nếu Cổng thông tin quyền riêng tư không khả dụng ở khu vực của bạn, bạn có thể tạo yêu cầu quyền riêng tư tại apple.com/vn/privacy/contact

Có thể có những trường hợp chúng tôi không thể chấp nhận yêu cầu của bạn — ví dụ: nếu bạn yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu giao dịch của bạn và Apple có nghĩa vụ về mặt pháp lý phải lưu hồ sơ về giao dịch đó để tuân thủ pháp luật. Chúng tôi cũng có thể từ chối chấp nhận yêu cầu nếu hành động đó sẽ làm suy yếu việc sử dụng dữ liệu hợp pháp của chúng tôi cho các mục đích chống gian lận và bảo mật, chẳng hạn như khi bạn yêu cầu xóa tài khoản đang bị điều tra do có lo ngại về bảo mật. Các lý do khác mà yêu cầu về quyền riêng tư của bạn có thể bị từ chối là nếu việc này gây nguy hiểm cho quyền riêng tư của người khác, là phù phiếm hoặc gây khó chịu, hoặc sẽ cực kỳ phi thực tế.

Nếu bạn đang sống ở California, nếu bạn không thể truy cập Cổng thông tin quyền riêng tư của Apple, bạn hoặc đại lý được ủy quyền của bạn có thể đưa ra yêu cầu tại apple.com/vn/privacy/contact hoặc gọi đến số 1-800-275-2273.

Để biết thêm thông tin về việc thi hành các quyền của bạn, hãy truy cập support.apple.com/en-vn/HT208501

Dữ liệu cá nhân mà Apple thu thập từ bạn

Tại Apple, chúng tôi tin rằng bạn có thể có những sản phẩm và quyền riêng tư tuyệt vời. Điều này có nghĩa là chúng tôi cố gắng chỉ thu thập dữ liệu cá nhân mà chúng tôi cần. Dữ liệu cá nhân mà Apple thu thập tùy thuộc vào cách bạn tương tác với Apple. Mô tả về cách Apple xử lý dữ liệu cá nhân cho một số dịch vụ riêng lẻ có sẵn tại apple.com/legal/privacy/data.

Khi bạn tạo ID Apple, đăng ký tín dụng thương mại, mua và/hoặc kích hoạt sản phẩm hoặc thiết bị, tải xuống bản cập nhật phần mềm, đăng ký lớp học tại Apple Store, kết nối với các dịch vụ của chúng tôi, liên hệ với chúng tôi (kể cả qua mạng xã hội), tham gia vào một cuộc khảo sát trực tuyến hoặc tương tác với Apple, chúng tôi có thể thu thập nhiều thông tin khác nhau, bao gồm:

 • Thông tin tài khoản. ID Apple của bạn và các chi tiết liên quan đến tài khoản, bao gồm địa chỉ email, thiết bị đã đăng ký, trạng thái tài khoản và tuổi
 • Thông tin thiết bị. Dữ liệu mà từ đó thiết bị của bạn có thể được xác định, chẳng hạn như số sê-ri thiết bị hoặc về thiết bị của bạn, chẳng hạn như loại trình duyệt
 • Thông tin liên hệ. Dữ liệu như tên, địa chỉ email, địa chỉ thực, số điện thoại hoặc thông tin liên hệ khác
 • Thông tin thanh toán. Dữ liệu về địa chỉ thanh toán và phương thức thanh toán của bạn, chẳng hạn như chi tiết ngân hàng, tín dụng, thẻ ghi nợ hoặc thông tin thẻ thanh toán khác
 • Thông tin giao dịch. Dữ liệu về việc mua các sản phẩm và dịch vụ của Apple hoặc các giao dịch được Apple hỗ trợ, bao gồm cả các giao dịch mua trên các nền tảng của Apple
 • Thông tin phòng chống gian lận. Dữ liệu được sử dụng để giúp xác định và ngăn chặn gian lận, bao gồm cả điểm tin cậy của thiết bị
 • Dữ liệu sử dụng. Dữ liệu về hoạt động của bạn trên các dịch vụ và việc sử dụng các chương trình của chúng tôi, chẳng hạn như khởi chạy ứng dụng trong các dịch vụ của chúng tôi, bao gồm cả lịch sử duyệt web; lịch sử tìm kiếm; tương tác sản phẩm; dữ liệu sự cố, hiệu suất và dữ liệu chẩn đoán khác; và dữ liệu sử dụng khác
 • Thông tin địa điểm. Vị trí chính xác chỉ nhằm hỗ trợ tính năng Tìm, và vị trí gần đúng
 • Thông tin sức khỏe. Dữ liệu liên quan đến tình trạng sức khỏe của cá nhân, bao gồm dữ liệu liên quan đến tình trạng hoặc sức khỏe thể chất hoặc tinh thần của một người. Dữ liệu sức khỏe cá nhân cũng bao gồm dữ liệu có thể được sử dụng để suy luận hoặc phát hiện tình trạng sức khỏe của một cá nhân. Nếu bạn tham gia vào một nghiên cứu bằng ứng dụng Nghiên cứu sức khỏe của Apple, chính sách quản lý quyền riêng tư của dữ liệu cá nhân của bạn được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư của Các ứng dụng nghiên cứu sức khỏe của Apple.
 • Thông tin thể hình. Các chi tiết liên quan đến thông tin thể hình và thể dục của bạn mà bạn chọn chia sẻ chúng
 • Thông tin tài chính. Thông tin chi tiết bao gồm thông tin về tiền lương, thu nhập và tài sản được thu thập, và thông tin liên quan đến các chương trình tài chính mang thương hiệu Apple
 • Dữ liệu ID Chính phủ. Tại một số khu vực pháp lý nhất định, chúng tôi có thể yêu cầu ID do chính phủ cấp trong một số trường hợp hạn chế, bao gồm thiết lập tài khoản không dây và kích hoạt thiết bị của bạn, vì mục đích gia hạn tín dụng thương mại, quản lý đặt trước hoặc theo yêu cầu của pháp luật
 • Thông tin khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi. Các chi tiết như nội dung liên lạc của bạn với Apple, bao gồm các tương tác với bộ phận hỗ trợ khách hàng và liên hệ thông qua các kênh truyền thông xã hội
   

Bạn không bắt buộc phải cung cấp dữ liệu cá nhân mà chúng tôi đã yêu cầu. Tuy nhiên, nếu bạn chọn không làm như vậy, trong nhiều trường hợp, chúng tôi sẽ không thể cung cấp cho bạn các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi hoặc đáp ứng các yêu cầu mà bạn có thể có.

Dữ liệu cá nhân mà Apple nhận từ các nguồn khác

Apple có thể nhận dữ liệu cá nhân về bạn từ cá nhân khác, từ các doanh nghiệp hoặc bên thứ ba hoạt động theo yêu cầu của bạn, từ đối tác của chúng tôi, những người làm việc với chúng tôi để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi và hỗ trợ chúng tôi trong việc bảo mật và ngăn chặn gian lận, và từ cácnguồn hợp pháp khác.

Cá nhân. Apple có thể thu thập dữ liệu về bạn từ các cá nhân khác — ví dụ: nếu cá nhân đó đã gửi cho bạn sản phẩm hoặc thẻ quà tặng, mời bạn tham gia vào dịch vụ hoặc diễn đàn của Apple hoặc chia sẻ nội dung với bạn. 

Theo yêu cầu của bạn. Bạn có thể yêu cầu các cá nhân hoặc bên thứ ba khác chia sẻ dữ liệu với Apple. Ví dụ: bạn có thể điều hướng nhà cung cấp dịch vụ di động chia sẻ dữ liệu về tài khoản nhà mạng của mình với Apple để kích hoạt tài khoản hoặc chương trình khách hàng thân thiết để chia sẻ thông tin về sự tham gia của bạn để bạn có thể nhận được phần thưởng khi mua hàng của Apple. 

Đối tác của Apple. Chúng tôi cũng có thể xác thực thông tin bạn cung cấp — chẳng hạn như cung cấp khi tạo ID Apple, với bên thứ ba vì mục đích bảo mật, và để ngăn chặn gian lận.
 Vì mục đích nghiên cứu và phát triển, chúng tôi có thể dùng bộ dữ liệu như những bộ dữ liệu chứa hình ảnh, giọng nói hoặc các dữ liệu khác có thể được liên kết với một người có thể xác định danh tính. Khi có được bộ dữ liệu đó, chúng tôi sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành, bao gồm cả luật tại khu vực pháp lý lưu trữ bộ dữ liệu. Khi dùng các bộ dữ liệu đó để nghiên cứu và phát triển, chúng tôi sẽ không cố gắng xác định lại các cá nhân có thể xuất hiện trong đó.

Việc sử dụng dữ liệu cá nhân của Apple

Apple sử dụng dữ liệu cá nhân để cung cấp cho các dịch vụ của chúng ta, để xử lý các giao dịch của bạn, để liên lạc với bạn, để bảo mật và ngăn chặn gian lận cũng như tuân thủ luật pháp. Chúng tôi cũng có thể sử dụng dữ liệu cá nhân cho các mục đích khác với sự đồng ý của bạn. 

Apple chỉ sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn khi chúng tôi có cơ sở pháp lý hợp lệ để làm như vậy. Tùy thuộc vào từng trường hợp, Apple có thể dựa vào sự đồng ý của bạn hoặc thực tế là quá trình xử lý là cần thiết để hoàn thành hợp đồng với bạn, bảo vệ lợi ích quan trọng của bạn hoặc của những người khác hoặc để tuân thủ pháp luật. Chúng tôi cũng có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn khi chúng tôi tin rằng dữ liệu đó là vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi hoặc của người khác, cân nhắc lợi ích, quyền và mong đợi của bạn. Nếu bạn có thắc mắc về cơ sở pháp lý, bạn có thể liên hệ với Nhân viên bảo vệ dữ liệu tại apple.com/vn/privacy/contact.

 • Cung cấp thông tin cho các dịch vụ của chúng tôi. Apple thu thập dữ liệu cá nhân cần thiết để cung cấp thông tin cho các dịch vụ của chúng tôi, có thể bao gồm dữ liệu cá nhân được thu thập để cá nhân hóa hoặc cải thiện các dịch vụ của chúng tôi, cho các mục đích nội bộ như kiểm tra hoặc phân tích dữ liệu hoặc để khắc phục sự cố. Ví dụ: nếu bạn muốn truy cập một bài hát thông qua thuê bao Apple Music, chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu về những bài hát bạn phát để cung cấp cho bạn nội dung được yêu cầu và cho mục đích tiền bản quyền.
 • Xử lý các giao dịch của bạn. Để xử lý các giao dịch, Apple phải thu thập các dữ liệu như tên, giao dịch mua và thông tin thanh toán của bạn.
 • Giao tiếp với bạn. Để phản hồi thông tin liên lạc, liên hệ với bạn về các giao dịch hoặc tài khoản của bạn, tiếp thị các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, cung cấp thông tin liên quan khác hoặc yêu cầu thông tin hoặc phản hồi. Đôi khi, chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để gửi các thông báo quan trọng, như thông tin về việc mua hàng và các thay đổi đối với điều khoản, điều kiện và chính sách của chúng tôi. Do thông tin này quan trọng đối với tương tác của bạn với Apple nên bạn không thể chọn không tham gia nhận các thông báo quan trọng này. 
 • Bảo mật và phòng chống gian lận. Để bảo vệ các cá nhân, nhân viên và Apple cũng như để ngăn ngừa tổn thất và ngăn chặn gian lận, bao gồm bảo vệ các cá nhân, nhân viên và Apple vì lợi ích của tất cả người dùng của chúng tôi và sàng lọc trước hoặc quét nội dung đã tải lên để tìm nội dung bất hợp pháp tiềm ẩn, bao gồm cả tài liệu bóc lột tình dục trẻ em.
 • Tuân thủ luật pháp. Để tuân thủ luật hiện hành — ví dụ: để đáp ứng các nghĩa vụ về thuế hoặc báo cáo, hoặc tuân theo yêu cầu hợp pháp của chính phủ.
   

Apple không sử dụng các thuật toán hoặc hồ sơ để đưa ra bất kỳ quyết định nào có thể ảnh hưởng đáng kể đến bạn mà không có cơ hội để con người xem xét.

Apple chỉ lưu giữ dữ liệu cá nhân trong khoảng thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích mà theo đó chúng được thu thập, bao gồm như được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư này hoặc trong các thông báo về quyền riêng tư dành riêng cho dịch vụ của chúng tôi hoặc theo yêu cầu của pháp luật. Chúng tôi sẽ lưu giữ Dữ liệu thông tin cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để thực hiện mục đích được nêu trong Chính sách quyền riêng tư này và bản tóm tắt quyền riêng tư cụ thể về dịch vụ của chúng tôi. Khi đánh giá khoảng thời gian lưu giữ, trước tiên, chúng tôi kiểm tra cẩn thận xem có cần thiết phải giữ lại dữ liệu cá nhân đã thu thập hay không và nếu cần lưu giữ, cố gắng lưu giữ dữ liệu cá nhân trong khoảng thời gian ngắn nhất có thể được theo luật.

Chia sẻ dữ liệu cá nhân của Apple

Apple có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân với nhà cung cấp dịch vụ thay mặt chúng tôi, đối tác, hoặc những người khác theo yêu cầu của bạn. Hơn nữa, Apple không chia sẻ dữ liệu cá nhân với các bên thứ ba cho các mục đích tiếp thị của riêng họ. 

 • Nhà cung cấp dịch vụ. Apple có thể thuê các bên thứ ba đóng vai trò là nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi và thực hiện một số nhiệm vụ thay mặt chúng tôi, chẳng hạn như phân phối sản phẩm cho khách hàng. Các nhà cung cấp dịch vụ của Apple có nghĩa vụ xử lý dữ liệu cá nhân phù hợp với Chính sách quyền riêng tư này và theo hướng dẫn của chúng tôi. Họ không thể sử dụng dữ liệu cá nhân mà chúng tôi chia sẻ cho các mục đích riêng của họ và phải xóa hoặc trả lại dữ liệu cá nhân khi họ đã hoàn thành yêu cầu của chúng tôi.
 • Đối tác. Đôi khi, Apple có thể hợp tác với các bên thứ ba để cung cấp dịch vụ hoặc các chương trình khác. Ví dụ: các dịch vụ tài chính của Apple như Apple Card và Apple Cash do Apple và các đối tác của chúng tôi cung cấp. Apple yêu cầu các đối tác bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn.
 • Khác. Apple có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân với người khác theo yêu cầu của bạn hoặc với sự đồng ý của bạn, chẳng hạn như khi chúng tôi chia sẻ thông tin với nhà mạng để kích hoạt tài khoản của bạn. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin về bạn nếu chúng tôi xác định rằng vì mục đích an ninh quốc gia, thực thi pháp luật hoặc các vấn đề khác có tầm quan trọng công khai, việc tiết lộ có thể cần thiết hoặc thích hợp. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin về bạn khi có cơ sở hợp pháp để làm như vậy, nếu chúng tôi xác định rằng việc tiết lộ là cần thiết, hợp lý để thực thi các điều khoản và điều kiện của chúng tôi hoặc để bảo vệ hoạt động hoặc người dùng của chúng tôi hoặc trong trường hợp tổ chức lại, sáp nhập hoặc mua bán. 
   

Nếu bạn mua gói đăng ký trong ứng dụng của bên thứ ba hoặc trong Apple News, chúng tôi sẽ tạo ID người đăng ký dành riêng cho bạn và nhà phát triển hoặc nhà phát hành. ID người đăng ký có thể được sử dụng để cung cấp báo cáo cho nhà phát triển hoặc nhà phát hành, bao gồm thông tin về đăng ký bạn đã mua và quốc gia cư trú của bạn. Nếu bạn hủy tất cả đăng ký với một nhà phát triển hoặc nhà phát hành cụ thể, ID người đăng ký sẽ được đặt lại sau 180 ngày nếu bạn không đăng ký lại. Thông tin này được cung cấp cho các nhà phát triển để họ có thể hiểu rõ hiệu quả dịch vụ đăng ký của họ.

Bảo vệ dữ liệu cá nhân tại Apple

Tại Apple, chúng tôi tin rằng sự riêng tư tuyệt vời dựa trên sự bảo mật tuyệt vời. Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo vệ hành chính, kỹ thuật và vật lý để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn, có tính đến bản chất của dữ liệu cá nhân và quá trình xử lý cũng như các mối đe dọa gây ra. Chúng tôi không ngừng nỗ lực để cải thiện các biện pháp bảo vệ này nhằm giúp bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập hướng dẫn Bảo mật nền tảng của Apple của chúng tôi. 

Dữ liệu cá nhân và trẻ em

Apple hiểu tầm quan trọng của việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của trẻ em, mà chúng tôi coi là cá nhân dưới 13 tuổi hoặc độ tuổi tương đương theo quy định của pháp luật trong khu vực tài phán của bạn. Đó là lý do tại sao Apple đã triển khai các quy trình và biện pháp bảo vệ bổ sung để giúp giữ an toàn cho dữ liệu cá nhân của trẻ em.

Để truy cập một số dịch vụ của Apple, trẻ phải có ID Apple trẻ em. ID Apple trẻ em có thể được tạo bởi bố mẹ hoặc, trong trường hợp ID Apple được quản lý, bởi cơ sở giáo dục của trẻ em.

 • Bố mẹ. Để tạo tài khoản con, bố mẹ phải xem lại Tiết lộ thông tin riêng tư của gia đình đối với trẻ em, trong đó mô tả cách Apple xử lý dữ liệu cá nhân của trẻ em. Nếu đồng ý, bố mẹ phải cung cấp cho Apple sự đồng ý của bố mẹ có thể xác minh được. 
 • Các cơ sở giáo dục. Các tổ chức giáo dục tham gia vào Chương trình Apple School Manager cũng có thể tạo ID Apple cho học sinh, được gọi là “ID Apple được quản lý”. Các trường này được yêu cầu đồng ý với Tiết lộ ID Apple được quản lý cho học sinh được bao gồm trong Phụ lục A của Thỏa thuận Apple School Manager.
   

Nếu chúng tôi biết rằng dữ liệu cá nhân của trẻ bị thu thập mà không có sự cho phép thích hợp, dữ liệu đó sẽ bị xóa nhanh nhất có thể.

Để thực hiện quyền riêng tư đối với thông tin của con bạn, hãy truy cập Cổng thông tin quyền riêng tư của Apple tại privacy.apple.com/vn và đăng nhập vào tài khoản của chúng.

Cookie và các công nghệ khác

Trang web của Apple, các dịch vụ trực tuyến, ứng dụng tương tác, email và quảng cáo có thể sử dụng “cookies” và các công nghệ khác như thẻ pixel và bọ web. Những công nghệ này giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về hành vi người dùng vì bao gồm cho mục đích bảo vệ và chống gian lận, cho chúng tôi biết mọi người đã truy cập vào những phần nào của trang web, tạo thuận lợi và đo lường hiệu quả của quảng cáo và tìm kiếm trên web.

 • Cookie liên lạc. Những cookie này được sử dụng để kích hoạt lưu lượng mạng đến và đi từ hệ thống của Apple, bao gồm cả việc giúp chúng tôi phát hiện bất kỳ lỗi nào.
 • Cookie nghiêm ngặt cần thiết. Các cookie này được đặt theo yêu cầu để cung cấp một tính năng hoặc dịch vụ cụ thể mà bạn đã truy cập hoặc yêu cầu. Ví dụ: chúng cho phép chúng tôi hiển thị các trang web của mình ở định dạng và ngôn ngữ phù hợp, để xác thực và xác minh các giao dịch của bạn, cũng như để bảo quản nội dung trong Giỏ hàng của bạn khi mua sắm trực tuyến tại apple.com/vn. 
 • Cookie khác. Những cookie này được sử dụng để hiểu cách khách truy cập tương tác với các trang web và dịch vụ trực tuyến của chúng tôi, bao gồm cả việc giúp chúng tôi đánh giá hiệu quả của các quảng cáo và tìm kiếm trên web. Apple cũng sử dụng các cookie này để ghi nhớ các lựa chọn bạn thực hiện khi duyệt web, vì vậy chúng tôi có thể cung cấp cho bạn một trải nghiệm được tùy chỉnh. 
   

Nếu bạn muốn Apple không sử dụng cookie, chúng tôi cung cấp cho bạn phương tiện để vô hiệu hóa việc sử dụng cookie. Nếu bạn muốn tắt cookie và đang sử dụng trình duyệt web Safari, hãy chọn “Chặn tất cả cookie” trong cài đặt bảo mật của Safari. Nếu bạn đang sử dụng một trình duyệt khác, hãy kiểm tra với nhà cung cấp của bạn để tìm hiểu cách tắt cookie. Một số tính năng nhất định của trang web Apple có thể không khả dụng nếu tất cả cookie bị tắt.

Ngoài cookie, Apple sử dụng các công nghệ khác giúp chúng tôi đạt được các mục tiêu tương tự. 

Trong một số email mà Apple gửi cho bạn, chúng tôi cung cấp một “URL nhấp nhanh” liên kết bạn với nội dung trên trang web của Apple. Khi bạn nhấp vào một trong những URL này, họ chuyển qua một máy chủ riêng biệt trước khi đến trang đích trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi theo dõi lần nhấp này để giúp chúng tôi xác định sự quan tâm đến các chủ đề cụ thể và đo lường xem chúng tôi có đang giao tiếp với bạn một cách hiệu quả hay không. Nếu bạn không muốn bị theo dõi theo cách này, bạn không nên nhấp vào ảnh hoặc văn bản có chứa liên kết trong email.

Thẻ pixel cho phép chúng tôi gửi email ở định dạng mà bạn có thể đọc và các thẻ này cho chúng tôi biết email có được mở hay không. Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu này để giảm hoặc loại bỏ thư được gửi đến khách hàng.

Apple thường xử lý dữ liệu chúng tôi thu thập bằng cách sử dụng các cookie này và các công nghệ tương tự như dữ liệu phi cá nhân. Tuy nhiên, trong phạm vi địa chỉ Giao thức internet (IP) hoặc các định dạng tương tự được coi là dữ liệu cá nhân theo luật pháp địa phương, chúng tôi cũng xử lý những định dạng này dưới dạng dữ liệu cá nhân. Ngoài ra, Apple đôi khi kết hợp dữ liệu phi cá nhân được thu thập từ các công nghệ này với dữ liệu cá nhân khác mà Apple nắm giữ. Khi chúng tôi kết hợp dữ liệu theo cách này, chúng tôi coi dữ liệu được kết hợp là dữ liệu cá nhân cho các mục đích của Chính sách quyền riêng tư này.

Các quảng cáo được nền tảng quảng cáo của Apple cung cấp có thể xuất hiện trên Apple News hoặc trong ứng dụng Stocks và trong App Store. Nếu bạn không muốn nhận được quảng cáo nhắm đến sở thích của bạn từ nền tảng quảng cáo của Apple trong các ứng dụng đó, bạn có thể chọn tắt Quảng cáo được cá nhân hóa để ID Apple của bạn không nhận được quảng cáo bất kể bạn đang sử dụng loại thiết bị nào. Trên thiết bị iOS hoặc iPadOS của mình, bạn có thể tắt Quảng cáo được cá nhân hóa bằng cách đi tới Cài đặt > Quyền riêng tư > Quảng cáo của Apple và chạm vào để tắt Quảng cáo được cá nhân hóa. Trên máy Mac, bạn có thể tắt Quảng cáo được cá nhân hóa bằng cách chọn menu Apple > Tùy chọn hệ thống > Bảo mật & quyền riêng tư, nhấp vào Quyền riêng tư, nhấp vào Quảng cáo và bỏ chọn Quảng cáo được cá nhân hóa. Bạn vẫn có thể thấy quảng cáo trong App Store hoặc Apple News dựa trên nội dung giống như truy vấn tìm kiếm của bạn hoặc kênh bạn đang đọc. Nếu bạn tắt Cho phép ứng dụng yêu cầu theo dõi, các ứng dụng của bên thứ ba không thể yêu cầu sử dụng Bộ nhận dạng quảng cáo, một số bộ nhận dạng không phải cá nhân do hệ điều hành cung cấp trên thiết bị của bạn, để theo dõi bạn trên các ứng dụng và trang web do các công ty khác sở hữu.

Chuyển dữ liệu cá nhân giữa các quốc gia

Các sản phẩm và chương trình của Apple kết nối bạn với thế giới. Để biến điều đó thành có thể, dữ liệu cá nhân của bạn có thể được các tổ chức trên khắp thế giới chuyển đến hoặc truy cập. Apple tuân thủ luật chuyển giao dữ liệu cá nhân giữa các quốc gia để giúp đảm bảo dữ liệu của bạn được bảo vệ, ở bất kỳ đâu.

Thực thể Apple kiểm soát dữ liệu cá nhân của bạn có thể khác nhau tùy thuộc vào nơi bạn sống. Ví dụ: thông tin cửa hàng bán lẻ do các đơn vị bán lẻ riêng lẻ kiểm soát ở mỗi quốc gia và dữ liệu cá nhân liên quan đến Dịch vụ truyền thông Apple có thể được các thực thể Apple khác nhau kiểm soát như được phản ánh trong điều khoản dịch vụ. Nếu bạn không cư trú tại Hoa Kỳ, dữ liệu cá nhân của bạn có thể được Apple Inc. xử lý thay mặt cho pháp nhân Apple kiểm soát dữ liệu cá nhân cho khu vực tài phán của bạn. Ví dụ: các Hình ảnh và dữ liệu liên quan được Apple thu thập trên toàn thế giới nhằm cải thiện Apple Maps và để hỗ trợ tính năng Nhìn xung quanh sẽ được chuyển đến Apple Inc. ở California. 

Dữ liệu cá nhân liên quan đến các cá nhân ở Khu vực Kinh tế Châu Âu, Vương quốc Anh và Thụy Sĩ do Apple Distribution International Limited tại Ireland kiểm soát. Việc chuyển giao quốc tế của Apple đối với dữ liệu cá nhân được thu thập ở Khu vực Kinh tế Châu Âu, Vương quốc Anh và Thụy Sĩ chịu sự điều chỉnh của Các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn. Việc chuyển dữ liệu cá nhân ra quốc tế của Apple được thu thập tại các quốc gia tham gia Diễn đàn Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC) tuân thủ Hệ thống quy tắc bảo mật xuyên biên giới (CBPR) của APEC và Hệ thống công nhận quyền riêng tư cho bộ xử lý (PRP) để chuyển dữ liệu cá nhân. Nếu bạn có câu hỏi hoặc thắc mắc chưa được giải đáp về chứng chỉ APEC CBPR hoặc PRP của chúng tôi, hãy liên hệ với nhà cung cấp giải quyết tranh chấp bên thứ ba.

Cam kết về quyền riêng tư của bạn trên toàn công ty của chúng tôi

Để đảm bảo dữ liệu cá nhân của bạn được bảo mật, chúng tôi truyền đạt các nguyên tắc về quyền riêng tư và bảo mật của chúng tôi cho nhân viên của Apple và nghiêm túc thực hiện bảo vệ quyền riêng tư trong công ty.

error: Nội dung trên Website được bảo vệ.
Vui lòng sử dụng chức năng Tải bài viết
Copy link
Powered by Social Snap